Kosten coachingCoaching kost:

Vanaf € 75,- incl. BTW per sessie van totaal 60 minuten.
Betaling geschiedt contant per sessie tenzij anders overeen gekomen.