MediationWat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale en onpartijdige bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen zo goed mogelijk begeleidt.
De partijen worden op deze manier in de gelegenheid gesteld om op een veilige autonome manier hun eigen, in beider belang gedragen, oplossingen te creëren.


Wanneer kan men Mediation toepassen?

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en commitment van de beide partijen. Met andere woorden, partijen dienen allebei aan te geven dat ze de vastgelopen gesprekken willen hervatten, om samen tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen. Wil een van de partijen dit niet, dan is Mediation niet mogelijk.
Tevens mag het conflict nog niet zijn geëscaleerd naar het niveau waarbij de ene partij de andere zoveel mogelijk schade wil toebrengen. In dat geval is crisisinterventie meer op zijn plaats en zal doorverwijzing plaatsvinden.