VoordelenDe voordelen van Mediation:

1. Oplossingen/afspraken betreffende een conflict zullen door beide partijen beter worden nageleefd, als de oplossing/afspraken met respect voor het wederzijds belang tot stand gekomen zijn. Bij rechtspraak worden vaak oplossingen/afspraken afgedwongen.

2. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Op elk moment kan een van de partijen de Mediation (tot nader order) beëindigen.

3. Mediation hecht aan zelfbeschikking, wat wil zeggen dat Mediation partijen in staat stelt om zonder invloed van derde een beslissing te nemen.

4. Mediation werkt naar een win-win situatie toe. In tegenstelling tot rechtspraak/arbitrage waarbij een van de partijen vaak het nakijken heeft.

5. De kosten voor de Mediator liggen aanmerkelijk lager dan die van een advocaat. Bovendien is één mediator voldoende, terwijl in het geval van een rechtszaak de beide partijen meestal hun eigen advocaat meenemen.

6. De tijdsduur van een Mediation is aanmerkelijk korter dan die van rechtspraak/arbitrage.