De mediatorWat is de taak van de mediator?

• Het bespreken van de Mediation-overeenkomst.

• Het opbouwen van een professionele, veilige en vertrouwenwekkende werkrelatie voor de cliënten, waarbij respect en zelfbeschikking voorop staan.

• Het op gang brengen van het communicatieproces tussen cliënten dat veelal verstoord is door een conflict.

• Het bewaken van de gedragsregels en structuur tijdens het Mediationproces.

• Het bijstaan van partijen op een manier zodat zij daadwerkelijk zicht krijgen op hun conflict en in overleg met elkaar zorgen voor een voor beiden bevredigende oplossing (win-win).

• De door cliënten gemaakte afspraken desgewenst vastleggen in een vaststellingovereenkomst.


Een Mediator is:

• Neutraal
• Onpartijdig
• Open en actief


Een Mediator heeft:

• Geheimhoudingsplicht
• Geen belang bij een van de partijen